+883510001398738
(044) 501-51-63, (063) 067-57-13, (067) 621-10-67, (050) 570-71-53

Управління сільськогосподарським підприємством

Базовый пакет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Срединй пакет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Полный пакет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Рішення призначене для автоматизації облікових і управлінських завдань на підприємствах сільського господарства і об’єднав в собі сучасні міжнародні методики управління підприємством (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II і ін) і досвід успішної автоматизації виробничих підприємств аграрної галузі.

На додаток до функціоналу типового рішення "Управління  виробничим підприємством " програмний продукт "Управління сільськогосподарським підприємством " містить функціонал, обумовлений галузевими особливостями сільського господарства, і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності сільськогосподарського підприємства, у тому числі:

 • оптимізація розміщення культур в рослинництві,
 • планування сільгоспдіяльності в рослинництві,
 • виробничий облік сільгосп та ремонтних робіт і послуг,
 • облік роботи автотранспорту,
 • облік розрахунків з оренди земельних паїв,
 • виробничий облік ВРХ (груповий),
 • виробничий облік ВРХ (індивідуальний),
 • планування діяльності свинокомплексу,
 • виробничий облік на свинокомплексі (груповий),
 • виробничий облік на свинокомплексі (індивідуальний),
 • кредитний портфель (облік кредитів і застав),
 • відображення сільгоспдіяльності в регламентованому обліку.
Галузеве рішення забезпечує автоматизацію облікових операцій і бізнес - процесів, надає керівникам сільськогосподарських підприємств і агрохолдингів можливість всебічного і оперативного контролю за фінансовими і матеріальними ресурсами в різних аналітичних розрізах обліку (підприємство, підрозділ, сільгоспкультура, поле, вид робіт, механізатор, одиниця сільгосптехніки, ферма і т. д.). Використовуючи "Управління сільськогосподарським підприємством ", фахівці підприємств агробізнесу отримують можливість виконувати бізнес-планування сільськогосподарського виробництва, зокрема:
 • формувати технологічні карти полів і структуру посівних площ,
 • планувати заробітну плату співробітників в розрізі підрозділів,
 • визначати потребу в матеріально-технічних і фінансових ресурсах,
 • формувати структуру витрат по культурах (у тому числі з урахуванням незавершеного виробництва),
 • визначати потребу в послугах сторонніх організацій,
 • формувати підсумкові документи річного планування рослинництва: зведену потребу в ПММ, баланс продукції рослинництва, прогноз фінансових результатів, бюджет прибутків і витрат;
 • формувати планові виробничі показники діяльності та показники собівартості свинарського комплексу;
 • планувати потреби в кормах і інгредієнтах для виробництва кормів.
Агрономи отримують інструмент для ведення та аналізу в єдиному інформаційному просторі історії структури і агроекологічних паспортів полів. Система допоможе адаптувати базові агротехнології до умов конкретного поля, розрахувати необхідні добрива (фосфор, калій). Бізнес-планування реалізовано з можливістю розробки різних сценаріїв діяльності. За допомогою механізму вказівки різних сценаріїв існує можливість аналізу передбачуваних доходів і витрат для різних варіантів розміщень сільгоспкультур. Автоматизація оперативного виробничого обліку виконаних сільгосп і ремонтних робіт і зроблених послуг забезпечить отримання оперативної інформації в різних аналітичних розрізах:
 • по підприємству в цілому і кожному підрозділу;
 • за c/г культурою;
 • по виду робіт на всіх полях і різних роботах на кожному полі;
 • за обсягами робіт кожного механізатора;
 • за обсягами робіт, виконаним на кожній одиниці техніки;
 • по заправках палива і масла на кожній одиниці техніки;
 • по видах ремонтних робіт кожного механізатора на кожній одиниці техніки;
 • за роботами, виконаними сторонніми організаціями в розрізі сільгоспагрегатів;
 • за сценарієм планування (для план-фактного аналізу прямих витрат у рослинництві і план-фактного аналізу показників свинокомплексу)
 • за фермами;
 • за групами тварин;
 • індивідуальний облік по кожній тварині.
Такий аналіз дозволить керівництву підприємства динамічно відстежувати і контролювати хід польових робіт і робіт в тваринництві по бізнес - одиницях, оперативно вносити необхідні корективи. Єдина технологія управління інформаційними ресурсами дозволить забезпечити створення загального інформаційного простору, що об'єднує і структурує усі основні показники роботи декількох підприємств у рамках агрохолдингів, що дозволяє:
 • накопичувати історію інформації по роботі підприємства;
 • обеспечивать стратегический и текущий контроль использования ресурсов, оценивать эффективность их использования;
 • формувати дані для стратегічного прогнозу і оцінки стану системи управління підприємства, застосування прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання.
Можливість налаштування функціональності робочих місць, ролей користувачів і прав доступу до інформації системи забезпечує створення структури підприємства, що оптимально відповідає завданням управління. Розподілена база даних системи забезпечує можливість інтеграції первинної інформації, що формується у віддалених виробничих відділеннях, і оперативного контролю за ходом сільгоспробіт. Для підприємств холдингової структури ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять в холдинг. Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах, але при цьому не залежить від способів і самого факту ведення регламентованого обліку. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує в подальшому відображення в управлінському та регламентованому обліку. Програмний продукт "Управління сільськогосподарським підприємством " надає:
 • керівництву підприємства та управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва, інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності до вимог законодавства та корпоративних стандартів підприємства.
Управлінські і облікові принципи, закладені в галузевому рішенні, дозволять їх тиражувати для широкого круга сільгосптоваровиробників: від фермерських господарств до агрофірм і агрохолдингів.