+883510001398738
(044) 501-51-63, (063) 067-57-13, (067) 621-10-67, (050) 570-71-53

Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу

Базовый пакет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Срединй пакет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Полный пакет

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Программный продукт “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу” предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (включая субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством Украины.

На додаток до функціоналу типового рішення "Бухгалтерія 8", програмний продукт "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" містить функції, обумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку. Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, що не підлягають зміні користувачем. Реалізовано кількісно-якісний облік зерна При розробці рішення "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" були враховані вимоги наступних нормативних документів:

 • Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року);
 • ГОСТ 2422-99 Зерно, що заготовляється і поставляється. Терміни та визначення;
 • ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбору проб;
 • "Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах" (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661)
 • Технічний регламент зернового складу (Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228)
  Управління виробничими процесами: конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов'язані з ввезенням, вивезенням і переміщенням зерна.   Інтеграція з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУ ТП): в рамках конфігурації реалізовані механізми зв'язку з системами АСУ ТП, використовуваними на підприємствах для управління виробництвом. На базі одержуваних з АСУ ТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.   Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України.Забезпечено вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства - від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.   У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:
 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення/сушіння (форма 34), інші можливості;
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
 • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставлення послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові та облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано потужний механізм розподілу та аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати в повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може проводитися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.
  Забезпечено роботу з наступними первинними документами:
 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовій пробі
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом
 • ЗХС-16 наказ на відпускання (відвантаження) хлібопродуктів
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів
 • ЗХС-30 Акт зачистки
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушку зерна, зернобобових та олійних культур
 • ЗХС-36 Журнал кількісно - якісного обліку хлібопродуктів
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі
 • ЗХС-117 Акт про зачистку виробничого корпусу та результати переробки зерна
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини та вироблення готової продукції
 • ЗХС-171б Відомість відваг
  "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т. д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. До складу "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Облік «від документа» і типові операції

>Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів у конфігурацію, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності кількох організацій.

За допомогою "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу " можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. В той же час "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т. д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів та готової продукції реалізовано згідно з НСБО 9 "Запаси" та методичними вказівками щодо його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:
 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського та податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності. У "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображається виявлення надлишків і списання нестач. Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Одночасно для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні. Всі операції з оптової торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами. Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику. У "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу " підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т. п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподаткування таких операцій та розрахунків з постачальниками та покупцями.

Облік банківських та касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовано операції з розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, Внесення готівки на розрахунковий рахунок та отримання готівки за грошовим чеком, придбання та продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахуванню податків та внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками та покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або із зазначенням конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", НСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси". Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, пприйняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію та списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати". При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу: обсяг випуску; планова собівартість; оплата праці; матеріальні витрати; виручка; прямі витрати; окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

"Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них. У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») по ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту у кінці періоду. Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при постачанні, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.

Облік заробітної плати та кадровий облік

У "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу " ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством. Автоматизовано: нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування; ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників; депонування; обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваної базою яких служить заробітна плата працівників організацій; формування відповідних звітів (по ПДФО, по ЄСВ). При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві: інвалідів; пенсіонерів; шахтарів; податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

У "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу " підтримуються такі схеми оподаткування: податок на прибуток і податок на додану вартість; податок на прибуток без податку на додану вартість; єдиний податок і податок на додану вартість; єдиний податок без податку на додану вартість; єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (з податку на прибуток) використовується один і той самий план рахунків. При веденні бухгалтерського та податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат. Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи та витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України. Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, за якими необхідний окремий облік з точки зору податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Єдиний податок

"Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " дозволяє реєструвати господарські операції підприємств та фізичних осіб - платників єдиного податку в книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності. Завершальні операції місяця Автоматизовані регламентні операції, що виконуються після закінчення місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші. До складу "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу " входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відбивають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші

Стандартні бухгалтерські звіти

 "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, звідні проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

До "Бухгалтерії елеватора, млина і комбікормового заводу " включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для представлення власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів. Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *..xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності. Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт" (система електронної звітності. Далі по тексту СЕО) . Що дає можливість безпосередньо з конфігурації: сформувати регламентовану звітність в різні державні органи; перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральных перевірок) і роздрукувати документи; зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом надіслати звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням; зберегти на електронних носіях; отримувати розшифровки показників звітів СЕО в конфігураціях на платформах  «1С:Підприємство»  та BAS. Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕО. Тісна інтеграція сервісу СЕО з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕО в програмі.

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі отримувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської і кредиторської заборгованості. "Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку і законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації по їх виправленню. "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " також включає наступні сервісні можливості: повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документів, довідників і т. д.); завантаження курсу валют з Інтернету; підготовка листа до відділу технічної підтримки; вбудований поштовий клієнт; автоматична перевірка і установка оновлень "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу " через Інтернет.

Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою. "Панель функцій" допомагає початкуючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне представлення послідовності операцій. "Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.